{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

VRGDongWha Year End Party 2016

Mô tả

Tiệc Tất Niên Công Ty VGRDongWha 2016

Địa điểm: Tween Doves Golf Course, Binh Duong New City

Số lượng khách tham dự: 350 người

Đơn vị tổ chức : Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI (RI Events)