{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Tất Niên Tập Đoàn VNG 2011

Mô tả

Tất Niên Tập Đoàn VNG 2011

Địa điểm: White Palace, TP.HCM

Số lượng khách tham dự: 1000 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)