{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

TUMI PRESS DAY

Mô tả

Sự kiện gặp gỡ báo chí và ra mắt bộ sưu tập mới của nhãn hiệu Vali TUMI

Địa điểm: GEM Center

Số lượng khách tham dự: 80 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)