{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Triển Lãm Giáo Dục 2015 - Kỷ Niệm 40 Năm Ngành GD VN

Mô tả

Triển lãm giáo dục EDF 2015 - kỷ niệm 40 năm ngành giáo dục Việt Nam

Địa điểm: Dinh Thống Nhất, TP. HCM

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)