{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Tri Ân Khách Hàng Thường Niên Công Ty IPIX

Mô tả

Sự kiện tri ân khách hàng thường niên công ty cung cấp máy nước nóng IPIX, 2016.

Địa điểm: Adora Quận 7

Số lượng khách tham dự: 500 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)