{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Tri Ân Khách Hàng Euvipharm 2015

Mô tả

Chuỗi sự kiện Hội Nghị và Tri Ân Khách Hàng Euvipharm 2015, diễn ra 3 ngày liên tục với các hoạt động tham quan nhà máy, hội nghị, du lịch và Gala Dinner.

Địa điểm: GEM Center - HCMC

Số lượng khách tham dự: 300 nhà thuốc trên toàn quốc

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)