{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Tiệc Tất Niên Tổng Công Ty PTSC 2019

Mô tả

Sự kiện: Tiệc Tất Niên Tổng Công Ty PTSC 2019  

Địa điểm: White Palace Phạm Văn Đồng

Số lượng khách tham dự: 650 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)