{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Tiệc Tất Niên Công Ty Xây Dựng Central 2019

Mô tả

Sự kiện: Tiệc Tất Niên Công Ty Xây Dựng Central 2019

Địa điểm: White Palace Phạm Văn Đồng

Số lượng khách tham dự: 850 người (HMC) + 350 người (HN)

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)