{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Tiệc Tất Niên Công Ty IMMICA 2019

Mô tả

Sự kiện: Tiệc Tất Niên Công Ty IMMICA 2019

Địa điểm: GEM Center

Số lượng khách tham dự: 900 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)