{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Tiệc Tất Niên 2018 - Công Ty Điện Phú Mỹ 3

Mô tả

Sự kiện: Tiệc Tất Niên 2018 - Công Ty Điện Phú Mỹ

Địa điểm: Park Hyatt Saigon

Số lượng khách tham dự: 200 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)