{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Tiệc Chào Đón Tập Đoàn Dệt Màu Huafu

Mô tả

Sự kiện: Tiệc Chào Đón Lãnh Đạo Tập Đoàn Dệt Màu Huafu  

Địa điểm: GEM Center, TP.HCM

Số lượng khách tham dự: 150 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)