{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Tất Niên Tổng Công Ty PTSC 2018

Mô tả

Sự kiện: Tiệc Tất Niên Tổng Công Ty PTSC 2018  

Địa điểm: Gem Center

Số lượng khách tham dự: 550 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)