{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Tất Niên Công Ty Xây Dựng Central 2018

Mô tả

Sự kiện: Tiệc Tất Niên Công Ty Xây Dựng Central 2018  

Địa điểm: Gala Center

Số lượng khách tham dự: 600 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)