{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Tất Niên Tổng Công Ty PTSC 2014

Mô tả

Sự kiện tất niên 2014 chào đón năm mới 2015, Tổng Công Ty Dịch Vụ và Kỹ Thuật Dầu Khí (PTSC)

Địa điểm: GEM Center

Số lượng khách tham dự: 500 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)