{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Tất Niên Công Ty Điện Phú Mỹ 3

Mô tả

Tất Niên Công Ty Điện Phú Mỹ 3 - 2017

Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị White Palace, TP.HCM

Số lượng khách tham dự: 200 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)