{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Tất Niên 2017 Tổng Công Ty PTSC

Mô tả

Tiệc Tất Niên 2017 và Chào Đón Năm Mới 2018 - Tổng công ty Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam (PTSC)

Địa điểm: Gem Center, TP.HCM

Số lượng khách tham dự: 550 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)