{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Shinhan Bank - Lễ Tôn Vinh Nhân Viên Xuất Sắc Của Năm 2018

Mô tả

Sự kiện: Lễ Tôn Vinh Nhân Viên Xuất Sắc Ngân Hàng Shinhan - Năm 2018

Địa điểm: Adora Center, TP.HCM

Số lượng khách tham dự: 1400 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)