{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Shinhan Bank - Lễ Tôn Vinh Nhân Viên Xuất Sắc Của Năm 2017

Mô tả

Lễ Tôn Vinh Nhân Viên Xuất Sắc Của Năm

Địa điểm: GEM Center, TP.HCM

Số lượng khách tham dự: 1200 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)