{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Shinhan Bank Annual Performance Award 2016

Mô tả

Sự Kiện Tôn Vinh và Trao Giải Nhân Viên Xuất Sắc 2016

Địa điểm: Gem Center, HCMC

Số lượng khách tham dự: 750 người

Đơn vị tổ chức : Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI (RI Events)