{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Sanaky - Ra Mắn Sản Phẩm và Tri Ân Khách Hàng 2019

Mô tả
Sự kiện: Ra Mắt Sản Phẩm và Dạ Tiệc Tri Ân Khách Hàng Sanaky 2019

Địa điểm: Gem Center, TP.HCM

Số lượng khách tham dự: 600 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)