{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Sự Kiện Thể Thao : Samsung Running 2019

Mô tả

Sự kiện: SEV - Samsung Running 2019  

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh

Số lượng khách tham dự: 5000 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)