{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Ra Mắt Sản Phẩm Xe Máy Kymco 2018

Mô tả

Sự kiện: Họp báo, triển lãm và ra mắt sản phẩm xe máy Kymco 2018 

Địa điểm: Gem Center, TP.HCM

Số lượng khách tham dự: 160 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)