{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Ra Mắt Nhà Máy Dây Hàn Kim Tín Hưng Yên

Mô tả

Sự kiện ra mắt nhà máy dây hàn Kim Tín Hưng Yên, kết hợp tri ân khách hàng khu vực miền Bắc.

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Phố Nối, Hưng Yên

Số lượng khách tham dự: 350 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)