{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

PTSC New Year Party 2017

Mô tả

Sự Kiện Tất Niên 2016 và Chào Đón Năm Mới 2017 - PTSC

Địa điểm: White Palace, HCMC

Số lượng khách tham dự: 500 người

Đơn vị tổ chức : Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI (RI Events)