{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Mr. BURBERRY & PRESS DAY

Mô tả

Sự kiện chiêu đãi khách hàng và ra mắt mộ sưu tập mới của nhãn hiệu Burberry + Gặp gỡ và tiếp xúc nhà báo

Địa điểm: Burberry Store, TP. HCM

Số lượng khách tham dự: 120 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)