{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Lễ Hội Samsung Electronics Việt Nam 2019

Mô tả

Sự kiện: Lễ Hội Samsung Electronics Việt Nam 2019    

Địa điểm: KCN Yên Phong, Bắc Ninh

Số lượng khách tham dự: 50.000 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)