{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Lễ Bàn Giao Khu Công Nghiệp Việt Phát

Mô tả

Lễ bàn giao khu công nghiệp Việt Phát giữa Tổng công ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng & Công ty Tân Thành Long An

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Việt Phát - Thủ Thừa, Long An

Số lượng khách tham dự: 380 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)