{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Công Ty Sa Giang

Mô tả

Kỷ niệm 20 năm thành lập Công Ty Sa Giang

Địa điểm: GEM Center, TP.HCM

Số lượng khách tham dự: 400 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)