{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Kỷ Niệm 20 Năm Tập Đoàn Kim Tín

Mô tả

Sự kiện: Kỷ Niệm 20 Năm Tập Đoàn Kim Tín  

Địa điểm: Gem Center

Số lượng khách tham dự: 800 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)