{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Kỷ Niệm 20 Năm Công Ty Thiên Tú

Mô tả

Sự kiện: Kỷ Niệm 20 Năm Công Ty Thiên Tú  

Địa điểm: White Palace

Số lượng khách tham dự: 850 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)