{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Kim Tín - Tổng Kết và Giao Chỉ Tiêu 2017-2018

Mô tả

Kim Tín - Tổng Kết và Giao Chỉ Tiêu 2017-2018

Địa điểm: Sheraton Hotel, TP.HCM

Số lượng khách tham dự: 200 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)