{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Kim Tín Annual Meeting 2016

Mô tả

Sự kiện tổng kết hoạt động năm 2016 và giao chỉ tiêu năm 2017

Địa điểm: Sheraton Hotel, HCMC

Số lượng khách tham dự: 150 người

Đơn vị tổ chức : Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI ( RI Events)