{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Khởi Công Nhà Máy MDF FSC Việt Nam

Mô tả

Khởi công xây dựng nhà máy MDF lớn nhất châu Á (công xuất 400.000m3/năm) của công ty FSC Việt Nam 

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú, Bình Phước

Số lượng khách tham dự: 450 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)