{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Khởi Công Nhà Máy BEL Việt Nam

Mô tả

Sự kiện Khởi Công Nhà Máy BEL Việt Nam (Con Bò Cười)

Địa điểm: Nhà Máy BEL Bình Dương

Số lượng khách tham dự: 300 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)