{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Khánh Thành Showroom Ôto Gia Hòa Bình Thuận

Mô tả

Sự kiện: Lễ Khánh Thành Showroom Honda Ôto Gia Hòa Bình Thuận 

Địa điểm: Phan Thiết, Bình Thuận

Số lượng khách tham dự: 450 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)