{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Khánh Thành Nhà Máy Ván FSC Việt Nam

Mô tả

Sự kiện: Khánh thành nhà máy sản xuất ván MDT - FSC Việt Nam 

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú, Bình Phước

Số lượng khách tham dự: 850 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)