{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Khánh Thành Nhà Máy Nước Thủ Đức

Mô tả

Sự kiện Khánh Thành Nhà Máy Nước Thủ Đức

Địa điểm: Nhà Máy Nước Thủ Đức

Số lượng khách tham dự: 350 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)