{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Khánh Thành Nhà Máy MDF VRG Dongwha - Dây Chuyền 2

Mô tả

Khánh Thành Nhà Máy MDF VRG Dongwha - Dây Chuyền 2

Địa điểm: Khu công nghiệp Minh Hưng, Bình Phước

Số lượng khách tham dự: 350 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)