{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Khánh Thành Nhà Máy Huafu Việt Nam

Mô tả

Sự kiện: Lễ Khánh Thành Nhà Máy Huafu Việt Nam và Lễ Ký Kết Dự Án "KCN Thời Trang Sinh Thái Chiết Thương"   

Địa điểm: KCN Thuận Đạo, Long An

Số lượng khách tham dự: 350 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)