{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Khánh Thành Nhà Máy BM Windows

Mô tả

Khánh thành nhà máy cửa kính BM Windows (thuộc tập đoàn Coteccons)

Địa điểm: Khu công nghiệp Đại Đăng, Bình Dương

Số lượng khách tham dự: 400 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)