{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Khai Trương Chi Nhánh TMV Ngọc Dung Vinh

Mô tả

Sự kiện: Khai Trương Chi Nhánh Vinh - Hệ Thống TMV Ngọc Dung 

Địa điểm: Quảng trường Hồ Chí Minh, Thành phố Vinh, Nghệ An

Số lượng khách tham dự: 600 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)