{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Hội Thảo Ngành Phun Xăm Thẩm Mỹ Châu Á

Mô tả

Hội Thảo Ngành Phun Xăm Thẩm Mỹ Châu Á 2018

Địa điểm: Gem Center, TP.HCM

Số lượng khách tham dự: 200 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)