{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Hội Nghị Khách Hàng Santen Việt Nam 2019

Mô tả

Sự kiện: Hội Nghị Khách Hàng Santen Việt Nam 2019  

Địa điểm:

     HCM: Vinhome Central - Landmark 81

     HN: Hilton Hotel

Số lượng khách tham dự:

     HCM: 400 người

     HN: 250 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)