{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập Công Ty HISA

Mô tả

Kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty Thang máy Hisa

Địa điểm: Khu công nghiệp Đại Đăng, Bình Dương

Số lượng khách tham dự: 400 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)