{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Hawa Corp

Mô tả

Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Hawa Corp (Công Ty Gỗ Liên Minh)

Địa điểm: GEM Center

Số lượng khách tham dự: 400 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)