{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Fico PanU

Mô tả

Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Fico PanU

Địa điểm: Gem Center, TP.HCM

Số lượng khách tham dự: 450 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)