{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Dạ Tiệc Tri Ân Khách Hàng - Vietinbank CN3

Mô tả

Dạ Tiệc Tri Ân Khách Hàng Vietinbank Chi Nhánh 3, TP.HCM

Địa điểm: Gem Center, TP.HCM

Số lượng khách tham dự: 100 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)