{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Coteccons's Investors Conference 2016

Mô tả

Hội nghị các nhà đầu tư Coteccons Group 2016

Địa điểm: Time Square, HCMC

Số lượng khách tham dự: 80 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)