{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Coteccons Annual Meeting 2016

Mô tả

Họp tổng kết Coteccons Group năm 2016

Địa điểm: Sheraton, HCMC

Số lượng khách tham dự: 1200 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)