{+84} 090 96 91 511
Contact@rievents.vn

Kymco's Dealer Appreciation 2017

Project Information

Sự Kiện Tri Ân Đại Lý Kymco 2017 

Địa điểm: GEM Center

Số lượng khách tham dự: 400 người

Đơn vị tổ chức : RI Events (Công Ty Tổ Chức Sự Kiện RI)